Anasayfa Yeni Başlık Mesajlar Profil Ayarlar

Taşınmazlar, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren vergisiz kısmi bölünme kapsamından çıkarıldı. Bu düzenleme, 7456 sayılı Kanun ile yapılan vergisel düzenlemelerden biridir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. maddesinde yapılan değişiklikle taşınmazlar, kısmi bölünme işlemine konu edilemez hale gelmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre, taşınmazlar, iştirak hisseleri ve üretim/hizmet işletmeleri belirli şartlar dahilinde kısmi bölünme işlemine tabi tutulabilmektedir. Tam mükellef bir şirketin veya yabancı bir kurumun Türkiye'deki işyeri ya da daimi temsilcisinin bilançosunda yer alan taşınmazlar, en az iki yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri ve sahip olunan üretim/hizmet işletmeleri, mevcut veya yeni kurulacak bir şirkete ayni sermaye olarak konulabilir.

Ancak, taşınmazların kısmi bölünme işlemine konu edilebilmesi için aktifte yer alan bu kıymetlerin en az iki yıl süreyle elde tutulması şartı bulunmaktadır. Ayrıca, kısmi bölünme işleminde faaliyet bütünlüğünün korunması için ilgili aktif veya pasif hesapların bir bütün halinde devredilmesi gerekmektedir.

Bu düzenlemelerin amacı, taşınmazların vergisel avantajlar sağlayarak devri için uygun bir ortam oluşturmaktır. Ancak, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla taşınmazların vergisiz kısmi bölünme işlemine konu edilemeyeceği unutulmamalıdır.

Sonuç olarak, taşınmazların kısmi bölünme işlemine tabi tutulabilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu düzenlemelerin detaylarına dikkat ederek, vergisel avantajlardan yararlanmak mümkündür. Ancak, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren taşınmazların vergisiz kısmi bölünme kapsamından çıkarıldığı unutulmamalıdır.