Anasayfa Yeni Başlık Mesajlar Profil Ayarlar

Adli Tatil ve Vergi Yargısının Süre Sorunu

İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre, 20 Temmuz ila 31 Ağustos arasındaki günler adli tatil süresi olarak belirlenmiştir. Bu düzenleme, diğer yargı kollarında da paralel olarak yapılmıştır. Dolayısıyla, 2023 yılının adli tatili 20 Temmuz Perşembe günü başlayacak ve 31 Ağustos akşamına kadar sürecektir. Yeni adli yıl ise 1 Eylül Cuma günü başlayacaktır.

Adli tatilin en önemli etkisi, süreler üzerindedir. Özellikle vergi yargısı bağlamında bu durum önem kazanmaktadır. İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 8/3. maddesine göre, adli tatil süresine denk gelen süreler, tatilin sona erdiği tarihten itibaren 7 gün uzatılmaktadır. Bu kapsamda, dava açma süreleri, cevap süreleri, istinaf veya temyiz yoluna başvuru süreleri gibi süreler adli tatilin sona erdiği tarihten itibaren 7 gün daha uzamaktadır.

Örneğin, 20 Haziran gününden itibaren 2 Ağustos tarihine kadar tebliğ edilecek vergi ceza ihbarnamelerine karşı dava açma süresi, 7 Eylül mesai saati bitimine kadar uzamaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, sürenin son gününün adli tatil içerisine rastlamamasıdır. Örneğin, 5 Temmuz günü tebliğ edilen bir ihbarnamene karşı dava açma süresi, adli tatil içerisinde olduğu için 7 Eylül mesai saati bitimine kadar uzayacaktır. Ancak, 2 Ağustos günü tebliğ edilen bir ihbarnamene karşı dava açma süresi 1 Eylül'de sona erecektir, çünkü bu tarih adli tatil içerisine rastlamamaktadır.

Bu durumu göz önünde bulundurarak, vergi yargısında sürelerin hukuki sonuçlarını değerlendirmek önemlidir. Adli tatil süresinin dikkate alınması, sürelerin uzamasına ve dava açma sürelerinin belirlenmesine etki etmektedir. Bu nedenle, vergi yargısıyla ilgilenenlerin adli tatil süresini göz önünde bulundurarak hareket etmeleri önemlidir.