Anasayfa Yeni Başlık Mesajlar Profil Ayarlar

7456 Sayılı Torba Kanun ile Vergilerde Yapılan Değişiklikler

7456 Sayılı Kanun, TBMM'ye sunulan teklif metniyle, toplamda 15 maddeden oluşuyordu. Ancak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bazı değişikliklere uğrayan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda yürütme ve yürürlük maddeleri dahil olmak üzere toplamda 31 madde ve iki geçici madde şeklinde kabul edildi. Bu kanun bugünkü tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Değişiklikler arasında en önemli olanlar vergilerde yapılan düzenlemelerdir. Bu kapsamda, kurumların vergi oranı 'ten 'a yükseltilmiştir. Ancak bankalar, finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri için kurumlar vergisi oranı olarak uygulanacaktır.

Ayrıca, ihracat yapan kurumlar için kurumlar vergisi oranında bir indirim yapılmıştır. Daha önce ihracattan elde edilen kazançlara 1 puan indirimli uygulanan oran, 5 puan indirimli olarak düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeler, 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere, kurumların 2023 yılı ve sonraki vergilendirme dönemlerinde elde ettikleri kazançlara uygulanacaktır. Özel hesap dönemine tabi olan kurumlar için ise düzenleme, 2023 takvim yılında başlayan özel hesap dönemi ve sonraki vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlara etki edecektir.

Bu düzenlemelerle birlikte, kurumlar vergisindeki oranlar ve indirimlerde değişiklik yapılmış ve vergi sistemi güncellenmiştir. Bu değişikliklerin işletmeler ve ihracat yapan kurumlar üzerindeki etkisi yakından takip edilmelidir.