Anasayfa Yeni Başlık Mesajlar Profil Ayarlar

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası ( İnternet Sitesi)

Son güncellenme: 01/05/2023

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle korunmaktadır.

Biz, Muhasebeci, veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere info@muhasebeci.org üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle info@muhasebeci.org e-mail adresi üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.


Gizlilik Politikası ( Muhasebeci Mobil Uygulaması)

[Muhasebeci.org], Muhasebeci uygulamasını [ücretsiz/reklam destekli/ticari] uygulama olarak oluşturdu. Bu HİZMET, [Muhasebeci.org] tarafından [ücretsiz olarak] sağlanmaktadır ve olduğu gibi kullanılması amaçlanmıştır.

Bu sayfa, herhangi birinin [benim/bizim] Hizmetimizi kullanmaya karar vermesi durumunda, Kişisel Bilgilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesiyle ilgili [benim/bizim] politikalarımız hakkında ziyaretçileri bilgilendirmek için kullanılır.

[Benim/bizim] Hizmetimizi kullanmayı seçerseniz, bu politikayla ilgili bilgilerin toplanmasını ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. [Ben/Biz] tarafından toplanan Kişisel Bilgiler, Hizmeti sağlamak ve iyileştirmek için kullanılır. [Ben/Biz] bilgilerinizi bu Gizlilik Politikasında belirtilen durumlar dışında kimseyle kullanmayacağız veya paylaşmayacağız.

Bu Gizlilik Politikasında kullanılan terimler, bu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe Muhasebeci’de erişilebilen Hüküm ve Koşullarımızdaki anlamlarla aynıdır.

Bilgi Toplama ve Kullanma

Daha iyi bir deneyim için, Hizmetimizi kullanırken [Ben/Biz] bize belirli kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler vermenizi isteyebilir [örneğin kullanıcı adı, mail adresi vb.] bu bilgiler bizim tarafımızdan saklanacak ve bu gizlilik politikasında açıklandığı şekilde kullanılacaktır.

Uygulama, sizi tanımlamak için kullanılan bilgileri toplayabilecek üçüncü taraf hizmetleri kullanır.

Uygulama tarafından kullanılan üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların gizlilik politikasına bağlantı

Günlük Verileri

[Ben/Biz], [benim/bizim] Hizmetimizi her kullandığınızda, uygulamada bir hata olması durumunda [Ben/Biz] telefonunuzda Günlük adı verilen veri ve bilgileri (üçüncü taraf ürünler aracılığıyla) topladığımızı bildirmek istiyoruz. Veri. Bu Günlük Verileri, cihazınızın İnternet Protokolü (“IP”) adresi, cihaz adı, işletim sistemi sürümü, [benim/bizim] Hizmetimizi kullanırken uygulamanın yapılandırması, Hizmeti kullandığınız saat ve tarih gibi bilgileri içerebilir. ve diğer istatistikler.

Çerezler

Tanımlama bilgileri, genellikle anonim benzersiz tanımlayıcılar olarak kullanılan az miktarda veri içeren dosyalardır. Bunlar, ziyaret ettiğiniz web sitelerinden tarayıcınıza gönderilir ve cihazınızın dahili belleğinde saklanır.

Bu Hizmet, bu “çerezleri” açıkça kullanmaz. Ancak uygulama, bilgi toplamak ve hizmetlerini iyileştirmek için “çerezler” kullanan üçüncü taraf kod ve kitaplıkları kullanabilir. Bu tanımlama bilgilerini kabul etme veya reddetme seçeneğine sahipsiniz ve cihazınıza bir tanımlama bilgisinin ne zaman gönderildiğini bilirsiniz. Tanımlama bilgilerimizi reddetmeyi seçerseniz, bu Hizmetin bazı bölümlerini kullanamayabilirsiniz.

Servis sağlayıcıları

[Ben/Biz] aşağıdaki sebeplerden dolayı üçüncü taraf şirket ve şahısları istihdam edebiliriz:

 • Hizmetimizi kolaylaştırmak için;
 • Hizmeti bizim adımıza sağlamak için;
 • Hizmetle ilgili hizmetleri gerçekleştirmek için; veya
 • Hizmetimizin nasıl kullanıldığını analiz etmemize yardımcı olmak için.

[Ben/Biz] bu Hizmetin kullanıcılarına, bu üçüncü tarafların Kişisel Bilgilerine erişimi olduğunu bildirmek istiyoruz. Bunun nedeni ise kendilerine verilen görevleri bizim adımıza yerine getirmektir. Ancak, bilgileri ifşa etmemek veya başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdürler.

Güvenlik

[Ben/Biz] Kişisel Bilgilerinizi bize sağlama konusundaki güveninize değer veriyoruz, bu nedenle ticari olarak kabul edilebilir koruma yöntemlerini kullanmaya çalışıyoruz. Ancak internet üzerinden hiçbir aktarım yönteminin veya elektronik depolama yönteminin %100 güvenli ve güvenilir olmadığını ve [Ben/Biz] mutlak güvenliğini garanti edemeyeceğimizi unutmayın.

Diğer Sitelere Bağlantılar

Bu Hizmet, diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Bir üçüncü taraf bağlantısına tıklarsanız, o siteye yönlendirileceksiniz. Bu harici sitelerin [ben/bizim] tarafından işletilmediğini unutmayın. Bu nedenle, [Ben/Biz] bu web sitelerinin Gizlilik Politikasını gözden geçirmenizi önemle tavsiye ederiz. [Ben/Biz] herhangi bir üçüncü şahıs sitelerinin veya hizmetlerinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrole sahip değiliz ve hiçbir sorumluluk üstlenmiyoruz.

Çocukların Gizliliği

Bu Hizmetler 13 yaşın altındaki hiç kimseye hitap etmemektedir. [Ben/Biz] 13 yaşın altındaki çocuklardan kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamıyoruz. [Ben/Biz], 13 yaşın altındaki bir çocuğun [bana/bize] kişisel bilgiler sağladığını fark edersek, [Ben/Biz] bunu sunucularımızdan derhal sileriz. Ebeveyn veya veli iseniz ve çocuğunuzun bize kişisel bilgiler sağladığının farkındaysanız, [Ben/Biz]’in gerekli işlemleri yapabilmesi için lütfen [ben/biz] ile iletişime geçin.

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

[Ben/Biz] Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Bu nedenle, herhangi bir değişiklik için bu sayfayı periyodik olarak gözden geçirmeniz tavsiye edilir. [Ben/Biz] bu sayfada yeni Gizlilik Politikasını yayınlayarak herhangi bir değişikliği size bildireceğiz.

Bu politika 01/05/2023 tarihinden itibaren geçerlidir.

Bize Ulaşın

[Benim/bizim] Gizlilik Politikamız hakkında herhangi bir sorunuz veya öneriniz varsa, info@muhasebeci.org adresinden [ben/bizim] ile iletişime geçmekten çekinmeyin.


Gizlilik Politikası ( İnternet Sitesi)

Son güncellenme: 01/05/2023

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle korunmaktadır.

Biz, Muhasebeci, veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere info@muhasebeci.org üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle info@muhasebeci.org e-mail adresi üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.


Gizlilik Politikası ( Muhasebeci Mobil Uygulaması)

[Muhasebeci.org], Muhasebeci uygulamasını [ücretsiz/reklam destekli/ticari] uygulama olarak oluşturdu. Bu HİZMET, [Muhasebeci.org] tarafından [ücretsiz olarak] sağlanmaktadır ve olduğu gibi kullanılması amaçlanmıştır.

Bu sayfa, herhangi birinin [benim/bizim] Hizmetimizi kullanmaya karar vermesi durumunda, Kişisel Bilgilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesiyle ilgili [benim/bizim] politikalarımız hakkında ziyaretçileri bilgilendirmek için kullanılır.

[Benim/bizim] Hizmetimizi kullanmayı seçerseniz, bu politikayla ilgili bilgilerin toplanmasını ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. [Ben/Biz] tarafından toplanan Kişisel Bilgiler, Hizmeti sağlamak ve iyileştirmek için kullanılır. [Ben/Biz] bilgilerinizi bu Gizlilik Politikasında belirtilen durumlar dışında kimseyle kullanmayacağız veya paylaşmayacağız.

Bu Gizlilik Politikasında kullanılan terimler, bu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe Muhasebeci’de erişilebilen Hüküm ve Koşullarımızdaki anlamlarla aynıdır.

Bilgi Toplama ve Kullanma

Daha iyi bir deneyim için, Hizmetimizi kullanırken [Ben/Biz] bize belirli kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler vermenizi isteyebilir [örneğin kullanıcı adı, mail adresi vb.] bu bilgiler bizim tarafımızdan saklanacak ve bu gizlilik politikasında açıklandığı şekilde kullanılacaktır.

Uygulama, sizi tanımlamak için kullanılan bilgileri toplayabilecek üçüncü taraf hizmetleri kullanır.

Uygulama tarafından kullanılan üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların gizlilik politikasına bağlantı

Günlük Verileri

[Ben/Biz], [benim/bizim] Hizmetimizi her kullandığınızda, uygulamada bir hata olması durumunda [Ben/Biz] telefonunuzda Günlük adı verilen veri ve bilgileri (üçüncü taraf ürünler aracılığıyla) topladığımızı bildirmek istiyoruz. Veri. Bu Günlük Verileri, cihazınızın İnternet Protokolü (“IP”) adresi, cihaz adı, işletim sistemi sürümü, [benim/bizim] Hizmetimizi kullanırken uygulamanın yapılandırması, Hizmeti kullandığınız saat ve tarih gibi bilgileri içerebilir. ve diğer istatistikler.

Çerezler

Tanımlama bilgileri, genellikle anonim benzersiz tanımlayıcılar olarak kullanılan az miktarda veri içeren dosyalardır. Bunlar, ziyaret ettiğiniz web sitelerinden tarayıcınıza gönderilir ve cihazınızın dahili belleğinde saklanır.

Bu Hizmet, bu “çerezleri” açıkça kullanmaz. Ancak uygulama, bilgi toplamak ve hizmetlerini iyileştirmek için “çerezler” kullanan üçüncü taraf kod ve kitaplıkları kullanabilir. Bu tanımlama bilgilerini kabul etme veya reddetme seçeneğine sahipsiniz ve cihazınıza bir tanımlama bilgisinin ne zaman gönderildiğini bilirsiniz. Tanımlama bilgilerimizi reddetmeyi seçerseniz, bu Hizmetin bazı bölümlerini kullanamayabilirsiniz.

Servis sağlayıcıları

[Ben/Biz] aşağıdaki sebeplerden dolayı üçüncü taraf şirket ve şahısları istihdam edebiliriz:

 • Hizmetimizi kolaylaştırmak için;
 • Hizmeti bizim adımıza sağlamak için;
 • Hizmetle ilgili hizmetleri gerçekleştirmek için; veya
 • Hizmetimizin nasıl kullanıldığını analiz etmemize yardımcı olmak için.

[Ben/Biz] bu Hizmetin kullanıcılarına, bu üçüncü tarafların Kişisel Bilgilerine erişimi olduğunu bildirmek istiyoruz. Bunun nedeni ise kendilerine verilen görevleri bizim adımıza yerine getirmektir. Ancak, bilgileri ifşa etmemek veya başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdürler.

Güvenlik

[Ben/Biz] Kişisel Bilgilerinizi bize sağlama konusundaki güveninize değer veriyoruz, bu nedenle ticari olarak kabul edilebilir koruma yöntemlerini kullanmaya çalışıyoruz. Ancak internet üzerinden hiçbir aktarım yönteminin veya elektronik depolama yönteminin %100 güvenli ve güvenilir olmadığını ve [Ben/Biz] mutlak güvenliğini garanti edemeyeceğimizi unutmayın.

Diğer Sitelere Bağlantılar

Bu Hizmet, diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Bir üçüncü taraf bağlantısına tıklarsanız, o siteye yönlendirileceksiniz. Bu harici sitelerin [ben/bizim] tarafından işletilmediğini unutmayın. Bu nedenle, [Ben/Biz] bu web sitelerinin Gizlilik Politikasını gözden geçirmenizi önemle tavsiye ederiz. [Ben/Biz] herhangi bir üçüncü şahıs sitelerinin veya hizmetlerinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrole sahip değiliz ve hiçbir sorumluluk üstlenmiyoruz.

Çocukların Gizliliği

Bu Hizmetler 13 yaşın altındaki hiç kimseye hitap etmemektedir. [Ben/Biz] 13 yaşın altındaki çocuklardan kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamıyoruz. [Ben/Biz], 13 yaşın altındaki bir çocuğun [bana/bize] kişisel bilgiler sağladığını fark edersek, [Ben/Biz] bunu sunucularımızdan derhal sileriz. Ebeveyn veya veli iseniz ve çocuğunuzun bize kişisel bilgiler sağladığının farkındaysanız, [Ben/Biz]’in gerekli işlemleri yapabilmesi için lütfen [ben/biz] ile iletişime geçin.

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

[Ben/Biz] Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Bu nedenle, herhangi bir değişiklik için bu sayfayı periyodik olarak gözden geçirmeniz tavsiye edilir. [Ben/Biz] bu sayfada yeni Gizlilik Politikasını yayınlayarak herhangi bir değişikliği size bildireceğiz.

Bu politika 01/05/2023 tarihinden itibaren geçerlidir.

Bize Ulaşın

[Benim/bizim] Gizlilik Politikamız hakkında herhangi bir sorunuz veya öneriniz varsa, info@muhasebeci.org adresinden [ben/bizim] ile iletişime geçmekten çekinmeyin.