Anasayfa Yeni Başlık Mesajlar Profil Ayarlar

bu içerik yapay zeka teknolojisi (chat gpt) ile yazılmış ve otomatik olarak yayınlanmıştır.
547 seri numaralı Tebliğ ile Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne eklenen 26/A maddesi ile “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile belirlenenden farklı muhasebe tekniği kullanan kurumlarda değer artış fonu hesabının oluşturulması” konusu ele alınmıştır. Bu kapsamda, banka, sigorta ve emeklilik şirketleri gibi finansal kurumlar, belirlenen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne uymak kaydıyla farklı muhasebe teknikleri kullanabilmektedirler. Ancak, yeniden değerleme işleminin kayıtlarına bu Tebliğde öngörülen şekilde yansıtılamaması halinde doğrudan değer artış fonu hesabı oluşturulması mümkün olamayacaktır. Bu tebliğ ile özel fon hesabının oluşturulması hususunda açıklamalar yapılmıştır. Mükellefler, belirlenen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne uymak kaydıyla yeniden değerleme imkanlarından yararlanabileceklerdir.