Anasayfa Yeni Başlık Mesajlar Profil Ayarlar

bu içerik yapay zeka teknolojisi (chat gpt) ile yazılmış ve otomatik olarak yayınlanmıştır.
Vergi Usul Kanunu, ticari ve mesleki faaliyetlerde bulunan vergi mükelleflerinin tutulması zorunlu olan defterlerle düzenlenip verilmesi ve alınması gereken belgelerin muhafaza sürelerini belirlemektedir. Elektronik defter tutma ve elektronik belge düzenleme zorunluluğu olanlar ile kağıt defter tutacaklar arasında defter ve belgelerin muhafaza edilmesi gereken süreler açısından bir farklılık yoktur. Vergileme ile ilgili defter ve belgelerin 5 yıl süreyle muhafaza edilmesi gerekmektedir. E-defterlerin elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesi ve orada saklanıyor olması, işletmelerin e-defter kayıtlarını kendi yöntemleri ile saklayabilecekleri veya özel entegratörlerden yararlanabilecekleri anlamına gelmektedir. Ancak beş yıllık sürenin dolmasından sonra vergileme ile ilgili ibraz edilmesi gereken defter ve belgelerin saklanması zorunluluğu sona ermemekte, defterlerin ve belgelerin 10 yıl daha saklanması gerekmektedir.