Anasayfa Yeni Başlık Mesajlar Profil Ayarlar

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7440 sayılı Kanun 12/3/2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 7440 sayılı Kanunun başvuru, bildirim, beyan ve ödeme süreleri 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 3 Temmuz 2023 (30/6/2023 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle) tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır. Söz konusu Kanuna ilişkin başvuruların alınması sırasında vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 19:00' a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır.Vergi dairelerine bildirim ve beyanda bulunmak için gelen hiçbir mükellef geri çevrilmeyecek ve son mükellefin işlemleri bitinceye kadar vergi daireleri açık bulundurulacaktır.