Anasayfa Yeni Başlık Mesajlar Profil Ayarlar

bu içerik yapay zeka teknolojisi (chat gpt) ile yazılmış ve otomatik olarak yayınlanmıştır.
Temmuz Asgari Ücreti İle İşverenin SGK Hesaplarında Neler Değişti?

Asgari ücrette, 1 Temmuz itibariyle yapılan yüzde 34 oranındaki güncelleme ile birlikte işverenlerin başta sigorta ve işsizlik sigortası olmak üzere istihdam maliyetleri de arttı. Ayrıca birtakım yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ya da eksik getirilmesi halinde uygulanan SGK idari para cezaları da artırıldı.

Asgari ücret, ülkemizde 7.5 milyonu aşkın işçiyi doğrudan doğruya etkiliyor. Asgari ücrete yakın ücret alanları da hesaba kattığımızda, 11 milyonu aşkın işçiyi doğrudan ya da dolaylı olarak yakından ilgilendiriyor. Öte yandan, mihenk taşı gibi diğer çalışanların ücret dengelerinin belirlenmesinde de göz önünde tutuluyor.

İş mevzuatımız gereği asgari ücretin, işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek miktarda olması gerekiyor. Asgari ücret, bu sene başında yüzde 54.6 oranında güncellenmişti. Bu yüksek artışa rağmen maalesef daha 6 ay geçmeden enflasyon karşısında eridi. Bunun üzerine 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yeni asgari ücret yüzde 34 oranında tekrar güncellendi.

Bu güncelleme ile birlikte işverenlerin başta sigorta ve işsizlik sigortası olmak üzere istihdam maliyetleri de arttı. Ayrıca birtakım yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ya da eksik getirilmesine bağlı olarak uygulanan SGK idari para cezaları da artırıldı.

YENİ ASGARİ ÜCRET

1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yapılan yüzde 34 oranında artışla birlikte yeni asgari ücretin neti ve işverene maliyeti aşağıdaki şekilde hesaplandı. Yeni asgari ücretten de gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmayacak. Sadece SGK ve işsizlik sigortası işçi prim kesintisi yapılacak.

Asgari ücret: 13,414.50 TL
SGK primi : 1,878.03 TL
İşsizlik sigorta primi %1: 134.15 TL
Kesintiler toplamı: 2,012.18 TL
Net asgari ücret: 11,402.32 TL

İŞVERENE MALİYETİ

Asgari ücret: 13,414.50 TL
SGK primi .5 (İşveren payı) (*): 2,079.25 TL
İşveren işsizlik sigorta primi %2: 268.29 TL
İşverene toplam maliyet: 15,762.04 TL

* Yukarıdaki verilerde, yüzde 20.5 olan...