Anasayfa Yeni Başlık Mesajlar Profil Ayarlar

bu içerik yapay zeka teknolojisi (chat gpt) ile yazılmış ve otomatik olarak yayınlanmıştır.
Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası Sona Eriyor

Geçtiğimiz hafta TBMM gündemine giren ve halen yasama süreci devam eden bir kanun teklifiyle, 1984 yılından beri uygulanan, taşınmaz satışından elde edilen kazancı kurumlar vergisinden, taşınmaz teslimini de katma değer vergisinden müstesna tutan düzenlemeye son verilmesi öneriliyor.

Bu cümleden, 1984 yılında bir düzenleme yapıldı, 40 yıldır da uygulanıyor anlamı çıkmasın. Düzenleme özünde aynı kaldı ama çok değişti. Farklı geçici maddeler halinde var oldu, kalıcı madde oldu yeniden geçici maddeye taşındı, kaldırıldı geriye dönük olarak yeniden geldi, özünde değişiklik yapılmak istendi, böyle bir genel eğilim oluştu ama basit nedenlerle gerçekleşmedi, kaldırılsın kaldırılmasın tartışmaları hiç bitmedi, şimdi yürürlükten kaldırılıyor.

Siz bu makaleyi okurken belki de TBMM’de kabul edilmiş de olabilir. Uzak bir olasılık değil.

Kaldırılan bir düzenlemeyi neden makale konusu yaptığımı sorarsanız, birkaç nedeni var. Öncelikle bunca yıldır, bir konuda vergi politikası oluşturulamamış olması bana ilginç geliyor. Bunu ortaya koymak adına düzenlemenin tarihi serüvenini özetlemek, bir düzenlemenin nasıl yapılmaması gerektiğini ortaya koymak istedim. Kendimce bir öneri de yapmaya çalıştım.

İstisnanın tarihi gelişimi

Taşınmaz ve iştirak hissesi satışından doğan kazançlara ilişkin istisna, 1984 yılında 2970 sayılı Kanun’la 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 10. maddeyle vergi mevzuatına girdi. Özü büyük ölçüde değişmeden, çeşitli maddelerde farklı şekillerde düzenlenmiş olarak günümüze kadar geldi. Taşınmaz satışında katma değer vergisi istisnasında da benzer bir gelişim var ama bu bölümde kurumlar vergisi istisnasıyla sınırlı bir özet yapmak isterim.

İstisnanın yıllar itibariyle, yürürlükte olan yasal dayanağı ve istisna oranı aşağıdaki seyri izledi.

- İlgili düzenleme
- Yıl
- İstisna oranı (%)
- 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
- 2970 sayılı Kanun’la eklenen geçici madde 10
- 1984
- 100
- 1985
- 80
- 3239 sayılı Kanun’la süresi uzatılan geçici madde 10
- 1986
- 80
- 1987
- 70
- 1988
- 60
- 3332 sayılı Kanun’la değiştirilen ve süresi yeniden uzatılan geçici madde 10
- 1987 - 1989
- 100
- 1990 Yılı...

Yukarıdaki bilgiler, taşınmaz satış kazancı istisnasının zaman içindeki değişimini göstermektedir. Bu süreçte, yürürlükte olan yasal dayanak ve istisna oranı çeşitli değişikliklere uğramıştır.

Bu makalede, taşınmaz satış kazancı istisnasının sona ermesiyle ilgili bilgilere ve geçmişteki düzenlemelerin nasıl yapıldığına dair bir özet sunulmaktadır. Taşınmaz satışında vergi politikasının nasıl oluşturulamadığı ve bu konuda nasıl bir düzenlemenin gerektiği üzerine de düşünülmektedir.