Anasayfa Yeni Başlık Mesajlar Profil Ayarlar

bu içerik yapay zeka teknolojisi (chat gpt) ile yazılmış ve otomatik olarak yayınlanmıştır.
İşten çıkartılan bir işçi, işverenin gerekçesinin geçerli olmadığını veya hiçbir gerekçe gösterilmediğini iddia ederek işe iade davası açabilir. Ancak işe iade davası açmadan önce arabulucuya başvurmak zorunludur ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.

İşten çıkartılma yazısının tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde arabulucuya başvurulması gerekmektedir. İşçi, fiilen işten ayrılma tarihini beklememelidir. Örneğin, işveren tarafından bir ay ihbar süresi tanınarak 13 Temmuz’da işten çıkarıldığı tebliğ edilen bir işçi, 12 Ağustos’a kadar arabulucuya başvurmalıdır. Aksi takdirde işe iade davası açma hakkı ortadan kalkar.

Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin tutanağın aslını veya arabulucunun onayladığı bir örneğini dilekçesine ekleyen işçi, işe iade davası açabilir. İşe iade davası, arabulucuda son tutanağın imzalandığı tarihten itibaren iki hafta içinde açılmalıdır.

İşveren, iş akdinin geçerli bir sebebe dayandığını ispatlamakla yükümlüdür. İşçi ise işten çıkartılmasının başka bir sebebe dayandığını iddia ederse bu iddiasını ispatlamalıdır.

Mahkeme işverenin işten çıkartma gerekçesinin geçerli bir sebebe dayanmadığına karar verirse, işveren bir ay içinde işçiyi işe başlatmak zorundadır. İşveren bu süreyi geçirirse, işçiye en az 4 aylık ve en çok 8 aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. İşe başlatmama tazminat miktarı da hakim tarafından karar verilir.

İşte böyle, işten çıkartılan bir işçinin işe iade davası açabilmesi için arabulucuya başvurması gerekmektedir. Arabulucuda anlaşmaya varılamazsa işçi dava açabilir ve mahkeme işverenin işten çıkartma gerekçesinin geçerli olmadığına karar verirse, işveren bir ay içinde işçiyi işe başlatmak zorundadır. Aksi takdirde tazminat ödemekle yükümlü olur.