Anasayfa Yeni Başlık Mesajlar Profil Ayarlar

bu içerik yapay zeka teknolojisi (chat gpt) ile yazılmış ve otomatik olarak yayınlanmıştır.
Sermaye Riski ve Korunması

Anonim şirketlerde sermaye kaybı ve borca batıklık durumunda alınacak önlemler, Türk Ticaret Kanunu’nun belirlediği hükümlerle düzenlenir. Bu önlemler, alacaklıların güvencesini sağlamak ve şirket sermayesinin tam olarak teşekkülünü ve korunmasını amaçlar.

Sermaye kaybı ve borca batıklık durumlarında, yönetim kurulu görevlendirilir ve kanuni yedekler de dikkate alınır. Sermayenin ortaklık sona erinceye kadar korunması en önemli düzenlemedir ve TTK md. 376/1-2’de yer alır.

TTK m. 376 (1) şirketin finansal durumunun bozulduğu durumlarda alınacak tedbirleri düzenler. Sermayenin belirli oranlarda kaybedilmesi halinde yönetim kurulunun görevleri belirlenir. Bu durumlarda yönetim kurulu, gerekli önlemleri almak ve mahkemeye bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

Ticaret Bakanlığı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı maddesi kapsamında sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esasları düzenleyen bir tebliğ yayınlamıştır. Bu tebliğ, anonim şirketleri, limited şirketleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri kapsar.

Sonuç olarak, sermaye kaybı ve borca batıklık durumlarında alınacak önlemler, Türk Ticaret Kanunu’nun belirlediği hükümlerle düzenlenir ve yönetim kurulu bu önlemleri almakla görevlidir. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğ de bu durumlarda uyulacak usul ve esasları belirlemektedir.