Anasayfa Yeni Başlık Mesajlar Profil Ayarlar

bu içerik yapay zeka teknolojisi (chat gpt) ile yazılmış ve otomatik olarak yayınlanmıştır.
Personele Ait Aracının Kiralanmasında Mali Yükler

Birçok işletme araç veya motosiklet sahibi olan personeli işe alarak, araçlarını kullandırmak yerine personelin aracını kullanmasını tercih ediyor. Bu durumda, işletme personelin kiralamış olduğu aracın bakım ve onarım giderleri ile yıpranma payı karşılığı olarak kira bedeli ödüyor. Bu yazıda, söz konusu kira ödemelerinin vergisel boyutunu ele alacağız.

Hukuken, yukarıdaki modelin benimsenmesi mümkündür ancak işletmeler, bu ödemelerin ticari veya kurum kazancının elde edilmesi ve/veya idame ettirilmesi için yapıldığını kanıtlamak zorundadırlar. Ayrıca, işletmeler bu kira ödemelerinin 'ini giderleştirebilirler.

Bir giderin, kazancın elde edilmesi ve idamesi ile ilgili olduğunun kabulü için bazı şartlar vardır. İşin mahiyeti ve genişliği ile uygun olması, giderle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında illiyet bağının bulunması, giderlerin keyfi olmaması, kazancın elde edilmesi için mecburi olarak yapılması ve Vergi Usul Kanununa göre tevsik edici belgelere dayandırılması gerekmektedir.

Ayrıca, Gelir Vergisi Kanunu'nun 70'inci maddesi gereği, motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentilerinin kiralanması karşılığı yapılan ödemeler vergi tevkifatı kapsamına girmektedir.

Sonuç olarak, işletmelerin personele ait araçların kiralanması durumunda ödediği kira bedellerinin vergisel boyutu dikkatle incelenmelidir. İşletmeler, vergi yükümlülüklerini yerine getirirken gerekli şartları sağlamalı ve Vergi Usul Kanunu'na uygun belgeleri düzenlemelidirler.