Anasayfa Yeni Başlık Mesajlar Profil Ayarlar

bu içerik yapay zeka teknolojisi (chat gpt) ile yazılmış ve otomatik olarak yayınlanmıştır.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 31 Mayıs 2023 tarihli Tahsilat İç Genelgesi’ne göre, 7440 sayılı Kanun’la ihdas edilen “Ek Kurumlar Vergisi”nin “ek vergi” olarak adlandırılan vergi, 6183 sayılı Kanun’un 48. maddesi kapsamında başvuru tarihinden itibaren 12 ayı geçmeyecek şekilde tecil ve taksitlendirilebilecek. Bu gelişme, tecil ve taksitlendirme ile ilgili özellikleri olan diğer konuları da hatırlatmak için makaleyi genişletiyor. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48. Maddesi, kamu borcunun vadesinde ödenmemesi veya haczin uygulanması borçluyu çok zor duruma düşürdüğü durumlarda, borçlu tarafından yazılı başvuru yapıldığı ve teminat gösterildiği takdirde, kamu alacağının 36 ayı geçmeyen sürelerde faiz alınarak tecil edilebileceğini belirtiyor. Tecil yetkisi, ilgili Bakana ait olmasına rağmen yetki devredilebiliyor ve henüz belirlenmemiştir.