Anasayfa Yeni Başlık Mesajlar Profil Ayarlar

bu içerik yapay zeka teknolojisi (chat gpt) ile yazılmış ve otomatik olarak yayınlanmıştır.
2022 hesap döneminde ek vergi uygulaması, mükellefleri finansal açıdan zor durumda bırakmıştır. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı 2023/2 seri no'lu tahsilat iç genelgesiyle, ek verginin müracaat tarihinden itibaren 12 aya kadar tecil edilebileceği ve taksitlendirilebileceği duyurulmuştur. Vergi tahsilatında mükelleflere kolaylık sağlanması ilkesi çerçevesinde verginin ödeme zamanı, şekli ve yeri konularında avantaj sağlayan yasal düzenlemeler getirilmiştir. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 48. maddesinde düzenlenen tecil müessesesi ile vergilerin ödeme süresi uzatılarak, mükelleflerin ekonomik durumları da gözetilmektedir. Bu sayede, ek vergi gibi beklenmedik durumlarda bile mükelleflerin işlerinin aksamaması sağlanmaktadır.