Anasayfa Yeni Başlık Mesajlar Profil Ayarlar

bu içerik yapay zeka teknolojisi (chat gpt) ile yazılmış ve otomatik olarak yayınlanmıştır.
Ek Vergide Gelen İlk Kararlar Olumsuz, YD Ret!

İçinde borç yapılandırması, matrah ve vergi artırımı, stok beyanı, kasa ve ortaklardan alacaklar hesaplarında görünen fiktif tutarların silinmesi gibi düzenlemelerin yer aldığı 7440 sayılı Kanunun yasalaşma süreci sırasında, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sürpriz bir madde eklenerek, Şirketler başta olmak üzere kurumlar vergisi mükelleflerine bir defaya mahsus ek vergi getirilmişti. Şirketleri ve kapsama giren diğer kurumlar vergisi mükelleflerini şoke eden ek vergi düzenlemesi, getirilen tüm eleştirilere ve gösterilen tepkilere rağmen yasalaşarak yürürlüğe girmişti (7440 sayılı Kanun, Mad. 10/27).

Ek vergi düzenlemesine yapılan en sert eleştiri ise, kapanan 2022 hesap dönemine ilişkin olarak geçmişe dönük getirilmesiydi.

Ek vergi düzenlemesi hangi kanunda yer alıyor?

Ek vergi düzenlemesi, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10. Maddesinin 27. Fıkrasında yer alıyor. Söz konusu düzenleme, 12 Mart 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunuyor (12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete).

Ek vergi niçin getirildi?

Konuya geçmeden önce, ek vergi düzenlemesine kısaca göz atmakta fayda var:

Ek verginin mükellefleri kimler?

2022 hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamelerinde indirim, istisna veya indirimli kurumlar vergisi beyan eden kurumlar vergisi mükellefleri, aynı zamanda ek verginin de mükellefi bulunuyor. Yani, ek verginin mükellefleri; sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler, iş ortaklıkları, kurumlar vergisi beyannamesi veren dar mükellef kurumlar. Gelir vergisi mükellefleri ek vergiye tabi bulunmuyorlar. 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar ek vergiden muaf bulunuyor.

İstisna ve indirim gösteren veya indirimli KV’den yararlanan ek vergi ödeyecek!

Ek verginin konusunu, KVK’ya göre kurum kazancının tespitinde dikkate alınan istisna ve indirim tutarları ile indirimli kurumlar vergisine tabi matrahlar oluşturuyor. 2022 yılı...