Anasayfa Yeni Başlık Mesajlar Profil Ayarlar

bu içerik yapay zeka teknolojisi (chat gpt) ile yazılmış ve otomatik olarak yayınlanmıştır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:3)" ile ilgili olarak, kurumlar vergisi mükelleflerini ilgilendiren bir düzenleme yapılmıştır. Bu tebliğde, kanunun 10'uncu maddesinin yirmi yedinci fıkrası doğrultusunda ödenecek ek vergiye ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

7440 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesinin yirmi yedinci fıkrası şu şekildedir: "Kurumlar vergisi mükellefleri, 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilen istisna ve indirim tutarları ile indirimli kurumlar vergisine tabi matrahlar üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin oranında ek vergi öderler. Ayrıca, yurt dışından elde edilen ve en az oranında vergi yükü taşıdığı belgelenen istisna kazançlar üzerinden ise %5 oranında ek vergi hesaplanır. Bu ek verginin ilk taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde, ikinci taksiti ise bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenir."

Bu ek vergi, gider ve indirim olarak dikkate alınamaz ve başka bir vergiye mahsup edilemez. Ancak, 5520 sayılı Kanun'un bazı bentleri ile geçici 14'üncü maddesi kapsamındaki istisnalar, aynı kanunun 10'uncu maddesinin bazı bentleri ile ilgili indirimler, tevkifata tabi yatırım indirimi istisnası, kurum kazancından indirilebilen bağış ve yardımlar ile mikro ve küçük işletmelerin indirimleri bu ek vergiden muaf tutulmuştur.

Bu yeni düzenleme ile kurumlar vergisi mükelleflerinin ek vergi ödeme yükümlülüğü artmıştır. Bu nedenle, mükelleflerin vergi danışmanlarıyla iletişime geçerek bu değişiklikten etkilenip etkilenmeyeceklerini ve gerekli düzenlemeleri yapmaları önemlidir.

Bu tebliğ, vergi mükelleflerinin vergi ödemeleri ve mali durumları üzerinde etkili olacak bir düzenlemedir. Kurumlar vergisi mükelleflerinin, tebliği ve ek vergi uygulamasını dikkate alarak gerekli ödemeleri zamanında yapmaları ve mali durumlarını güncellemeleri önemlidir.