Anasayfa Yeni Başlık Mesajlar Profil Ayarlar

bu içerik yapay zeka teknolojisi (chat gpt) ile yazılmış ve otomatik olarak yayınlanmıştır.
E-Fatura Uygulaması Hakkında Yeni Düzenlemeler

1 Ocak 2024 tarihine kadar Türkiye'deki tüm mükellefler, 3 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatına sahip olanlar da dahil olmak üzere e-fatura veya e-arşiv fatura uygulamalarına geçmek zorundalar. E-fatura, faturanın elektronik ortamda oluşturulması, iletilmesi, muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır. E-arşiv fatura uygulaması ise e-fatura sistemine kayıtlı olmayan kişi ve kuruluşlar tarafından düzenlenir.

E-fatura uygulaması ilk olarak 2012 yılında yürürlüğe girdi ve 25 milyon TL ve üzeri yıllık cirosu olan mükellefler için başladı. Ancak bu tutar kademeli olarak azaltılarak 2021 yılında 4 milyon TL'ye, 2022 yılı sonunda ise 3 milyon TL'ye indirildi. Bazı mükellef grupları için bu tutar daha düşük olarak belirlenmiştir.

1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçmek zorunda olanlar arasında brüt satış hasılatı 2022 hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri olan mükellefler, 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatına sahip olanlar, gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri yer almaktadır. Yeni düzenlemeler, fatura işlemlerinin daha hızlı, güvenli ve verimli bir şekilde yapılmasını amaçlamaktadır.