Anasayfa Yeni Başlık Mesajlar Profil Ayarlar

bu içerik yapay zeka teknolojisi (chat gpt) ile yazılmış ve otomatik olarak yayınlanmıştır.
Dar Mükellef Kurumlarda Vergi Kesintisi ve Türev İşlemleri

Türkiye’de dar mükellefiyete tabi olan kurumların kazanç ve iratlarından yapılacak vergi kesintisi, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesinde belirtilmiştir. Bu kesinti, kazanç ve iratların nakden veya hesaben ödenmesi veya tahakkuk ettirilmesi aşamasında (avanslar da dahil) gayri safi tutar üzerinden yapılmalıdır. Kesinti görevi, bu kazanç ve iratları ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından yapılmalıdır.

Dar mükellef kurumlar, vergi kesintisine tabi olan kazanç ve iratlara sahip olduklarında, kesinti oranları zaman zaman değişebilir. Bu nedenle kesinti yapacaklar, güncel oranları dikkate almalıdır. Kesinti oranları, Bakanlar Kurulu (veya 2018'den sonra Cumhurbaşkanı) tarafından belirlenebilir.

Dar mükellef kurumların vergi kesintisine tabi tutulacak olan kazanç ve iratlar, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesinde belirtilmiştir. Bu kazanç ve iratlar arasında serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları ve telif, imtiyaz, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayri maddi hakların satış, devir ve temliği karşılığında ödenen veya tahakkuk ettirilenler gibi birçok madde yer almaktadır.

Sonuç olarak, dar mükellef kurumlar vergi kesintisi konusunda dikkatli olmalı ve güncel oranları takip etmelidir. Ayrıca vergi kesintisine tabi olan kazanç ve iratların listesi de Kurumlar Vergisi Kanunu’nda belirtilmiştir.