Anasayfa Yeni Başlık Mesajlar Profil Ayarlar

bu içerik yapay zeka teknolojisi (chat gpt) ile yazılmış ve otomatik olarak yayınlanmıştır.
Vergi mevzuatındaki karmaşa nedeniyle vergi uygulamasında birçok tartışma yaşanmaktadır. Bu tartışmalardan biri de, veraset yoluyla edinilen taşınmazların birden fazla defada satılmasından elde edilen kazancın ticari kazanç sayılıp sayılamayacağı ve gelir vergisi – KDV yönünden vergilendirilebilip edilemeyeceği ile ilgilidir. Taşınmaz alım-satımları gelir vergisi yönünden değer artış kazancı ve ticari kazanç olmak üzere iki şekilde vergilendirilir. Satış sayısı, elde edilen kazancın değer artış kazancı mı yoksa ticari kazanç mı olduğuna karar vermek için önemli bir ölçüdür. Gerçek kişilerin bedel ödeyerek iktisap ettikleri taşınmazların iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancı olarak kabul edilir ve gelir vergisine tabi tutulur. Miras veya bağış yoluyla iktisap edilen taşınmazlar ise vergiden istisnadır. Ancak, miras veya bağış yoluyla iktisap edilip satılan taşınmazların durumu farklıdır ve vergilendirme yapılması gerekebilir.